SANIN Sp. z o.o.

Projektowanie i wykonawstwo instalacji technologicznych Centrów Przetwarzania Danych.

audyty serwerowni

wykonanie badań i ocena pracy serwerowni pod kątem funkcjonalności, energooszczędności pracy wraz z opracowaniem planu „działań naprawczych”

opracowanie założeń projektowych inwestycji

wykonywanie testów instalacji hvac, testów integracyjnych (współdziałania z branżą automatyki, energetyki, instalacjami ppoż), prób obciążeniowych

wykonanie projektów technicznych

(koncepcja + projekt budowlany + projekt wykonawczy)

prowadzenie usług serwisowych

Naszą opieką serwisową możemy objąć również instalacje które na etapie budowy nie były przez nas wykonywane.

audyty serwerowni

wykonanie badań i ocena pracy serwerowni pod kątem funkcjonalności, energooszczędności pracy wraz z opracowaniem planu „działań naprawczych”

opracowanie założeń projektowych inwestycji

wykonywanie testów instalacji hvac, testów integracyjnych (współdziałania z branżą automatyki, energetyki, instalacjami ppoż), prób obciążeniowych

wykonanie projektów technicznych

(koncepcja + projekt budowlany + projekt wykonawczy)

wykonawstwo instalacji technologicznych

kompleksowa budowa serwerowni kontenerowych

prowadzenie usług serwisowych

Naszą opieką serwisową możemy objąć również instalacje które na etapie budowy nie były przez nas wykonywane.
SANIN - CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ ZA ROK 2013
SANIN - CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ ZA ROK 2014
SANIN - CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ ZA ROK 2015
SANIN - CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ ZA ROK 2016

SANIN Sp. z o.o.

SANIN Sp. z o.o. realizuje projekty inwestycyjne dotyczące wszystkich instalacji technologicznych, takich jak elektryczne, energetyczne, klimatyzacji precyzyjnej, wentylacji, ppoż, bezpieczeństwa i BMS. Realizowane przez nas projekty związanie są z bezpiecznym i energooszczędnym funkcjonowaniem obiektów typu centrum przetwarzania danych, tzw serwerowni, pomieszczeń telekomunikacyjnych oraz innych pomieszczeń technologicznych wymagających wysokiej klasy instalacji technologicznych.

SANIN Sp. z o.o. jest firma inżynierską, nie związaną umowami handlowymi z żadnym producentem urządzeń klimatyzacyjnych. Jest to nasza świadoma decyzja, a jej celem jest swobodne dysponowane pakietem możliwości oferowanych przez wszystkich najlepszych producentów obecnych na naszym rynku. Naszym celem jest dostarczenie Klientowi indywidualnej, kompletnej i optymalnej propozycji z wykorzystaniem każdego dostępnego na rynku rozwiązania, które spełniałoby wymagania Klienta. Dlatego współpracujemy i realizujemy projekty z najbardziej renomowanymi producentami, których urządzenia i systemy nadzoru spełniają wymagania akceptowalne przez najbardziej wymagających Klientów.

Centra Przetwarzania Danych dedykowane „końcowym” Klientom są obiektami o poufnej charakterystyce technicznej, dlatego w zakładce „realizacje” nie podajemy nazwy Klienta, ale Firmy integrującej wszelkie prace związane z realizacją inwestycji.
serwer1.jpg

Zapraszamy do współpracy !

SANIN Sp. z o.o.

ul. Księżycowa 68B, 01-934 Warszawa

E-mail: biuro@sanin.pl

Tel: +48 22 835-67-57
Fax: +48 22 835-70-65