SANIN Sp. z o.o. realizuje projekty inwestycyjne dedykowane takim obiektom jak Centra Przetwarzania Danych, które wymagają nie tylko specjalistycznej klimatyzacji, ale również specjalistycznego potraktowania zagadnień związanych z bezpieczeństwem funkcjonowania, bezawaryjnością, energooszczędnością w eksploatacji.
Realizujemy projekty dotyczące klimatyzacji precyzyjnej i pozostałych instalacji serwerowni uczestnicząc na każdym etapie realizacji projektu inwestycyjnego od doradztwa dotyczącego założeń projektowych poprzez wykonanie projektów technicznych, kompletację dostaw, wykonanie niezbędnych instalacji, do prowadzenia usług serwisowych spełniających wymagania Klienta związane z czasem reakcji serwisu, czasem usunięcia przyczyn wystąpienia stanu alarmowego, okresowymi przeglądami.
Dlatego w naszej ofercie usług znajdują się:

  • audyty funkcjonujących serwerowni – wykonanie badań i ocena pracy serwerowni pod kątem funkcjonalności, energooszczędności pracy wraz z opracowaniem planu „działań naprawczych”
  • realizacja „działań naprawczych” – modernizacji istniejących instalacji w celu uzyskania nowych możliwości np. rozbudowy (zwiększenia potencjału), większej energooszczędności
  • opracowanie koncepcji i założeń projektowych inwestycji
  • wykonanie projektów technicznych (koncepcja, budowlany, wykonawczy)
  • realizacja
  • wykonywanie testów instalacji hvac, testów integracyjnych (współdziałania z branżą automatyki, energetyki, instalacjami ppoż), prób obciążeniowych,
  • prowadzenie usług serwisowych w okresie gwarancyjnym w ramach realizowanych przez nas prac oraz w okresie pogwarancyjnym. Naszą opieką serwisową możemy objąć również instalacje które na etapie budowy nie były przez nas wykonywane,
  • kompleksowe projektowanie i wykonawstwo serwerowni kontenerowych.

SANIN Sp. z o.o.

ul. Księżycowa 68B, 01-934 Warszawa

E-mail: biuro@sanin.pl

Tel: +48 22 835-67-57
Fax: +48 22 835-70-65