W każdej serwerowni mamy do czynienia z UPS-ami wraz z baterią akumulatorów podtrzymujących pracę infrastruktury „IT” w przypadku awarii zasilania i nie załączenia się do pracy generatorów.
Czas podtrzymania pracy, (jeden z elementów bezpieczeństwa serwerowni) zależy od życzenia Klienta – czasem jest to 7min, czasem 15, rzadziej 30 minut (najczęściej jest to czas potrzebny na „łagodne” wyłączenie z pracy systemów informatycznych).
Nie trzeba dodawać, że im dłuższy jest czas podtrzymania pracy, tym większy jest koszt inwestycyjny bo niezbędna jest większa ilość akumulatorów.
Dzisiaj, gdy z racji energooszczędności energetycznych, mamy tendencję utrzymywania „wysokich” parametrów temperaturowych w serwerowni (np. temperatura w zimnym korytarzu na poziomie +25*C, temperatura w gorącym korytarzu +35*C, a nawet jeszcze więcej), niezwykle istotne jest pytanie, czy wszystkie warunki będą spełnione, aby serwerownia mogła prawidłowo i bezpiecznie funkcjonować w trakcie „czasu podtrzymania”.
Nawet bez szczegółowych obliczeń, można mieć pewność, że przy wyżej wymienionych parametrach temperaturowych w serwerowni i czasie podtrzymania np. 15 min, musi być zapewniona praca systemu klimatyzacji dla serwerowni. W przeciwnym razie w trakcie tych 15 min temperatura znacznie przekroczy wartości „awaryjne”. W efekcie pomimo zapewnienia zasilania z akumulatorów, serwery, macierze itd. mogą zostać uszkodzone. Z punktu widzenia zasilania energetycznego serwerownia jest bezpieczna, ale z punktu widzenia ciągłości pracy – nie jest.
Można powiedzieć, że są dwa sposoby zapewnienia odpowiedniej w tym czasie temperatury w serwerowni.
Pierwszy to zasilanie klimatyzacji z akumulatorów UPS-ów – rozwiązanie nie tylko kosztowne, ale i kłopotliwe (ze względu na potrzebę zasilania agregatów chłodniczych), praktycznie nie stosowane.
Drugi sposób, to wykonanie instalacji  klimatyzacji z „zasobnikami chłodu” . W tym przypadku jedynie pompy
i wentylatory szaf klimatyzacyjnych są zasilane z UPS-ów. Zasobniki chłodu w postaci zbiorników z medium chłodzącym, muszą mieć pojemność wystarczającą na zapewnienie przepływu wymaganego przez pompy aby zapewnić odpowiednią ilość chłodu do komory serwerowni.
Można powiedzieć, że „zasobniki chłodu” są swoistym „UPS-em hydraulicznym”.

Powyżej prezentujemy zdjęcie wykonanych zasobników chłodu zapewniających wydajność chłodniczą na poziomie 800kW przy „czasie podtrzymania” 30min (w trakcie testów przy pełnym obciążeniu czas ten był jeszcze dłuższy i osiągał ponad 50 minut przy temperaturze zimnych korytarzy nie przekraczającej 25 C.
Pomiędzy dwoma zasobnikami jest miejsce na zainstalowanie trzeciego, w przypadku rozbudowy serwerowni.
Podsumowanie:  Potrzeba zastosowania zasobników chłodu, powinna być analizowana na etapie koncepcji każdej serwerowni klimatyzowanej systemem z „wodą lodową”, gdyż są one bardzo istotnym elementem jej bezpieczeństwa.

SANIN Sp. z o.o.

ul. Księżycowa 68B, 01-934 Warszawa

E-mail: biuro@sanin.pl

Tel: +48 22 835-67-57
Fax: +48 22 835-70-65