Sanin Sp. z o.o. realizuje usługi w dziedzinie skomplikowanych technologii w zakresie instalacji hvac (wentylacji, klimatyzacji, ogrzewnictwa), ze szczególnym uwzględnieniem:

 • modernizacji i rozbudowy istniejących instalacji oraz instalacji automatycznego sterowania i BMS
 • wykonywania niskoprądowych instalacji sterowania, automatycznej regulacji, nadzoru ( monitoringu BMS )
 • wykonywania pomiarów, regulacji, uruchomienia w/w systemów
 • prowadzenia serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego
 • uruchamiania i regulacji systemów wentylacji i klimatyzacji (technologiczne i komfortu)
 • regulacji ( równoważeniem hydraulicznym ) instalacji wody lodowej, ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania
 • wykonywania pomiarów odbiorowych instalacji wentylacji, klimatyzacji, grzewczych, w tym pomiarów wydatku, oporów przepływu, parametrów temperaturowych i wilgotnościowych, oraz pomiarów akustycznych.


Sanin Sp. z o.o. realizuje stałe umowy serwisowe dla takich klientów jak:

 • IBM Polska
 • DELL
 • Siemens
 • Firtolay
 • Ferrero Polska Sp. z o.o.
 • Fabryka Sokołów S.A
 • Sitech
 • Leroy Merlin
 • Greene
 • Dako
 • Fabryka VW
 • Centrum Giełdowe w Warszawie
 • Polkomtel S.A.
 • Reuters Europe S.A.
 • Wojskowe Centrum Geograficzne

SANIN Sp. z o.o.

ul. Księżycowa 68B, 01-934 Warszawa

E-mail: biuro@sanin.pl

Tel: +48 22 835-67-57
Fax: +48 22 835-70-65